Maroko Wczasy

Informacje Turystyczne

Maroko to najstarsze królestwo w świecie muzułmańskim. Leży w północnej części Afryki na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego i Morza Śródziemnego, pomiędzy Algierią i Saharą Zachodnią. Jest to kraj prawie w całości zamieszkiwany przez Arabów i Berberów w liczbie ponad 30 mln. W świecie arabskim Maroko uchodzi za kraj liberalny, respektujący różnice kulturowe.

Obszar Maroka w dużej części zajmują góry. Trzy łańcuchy górskie: Atlas Wysoki, Atlas Średni, Antyatlas, ciągną się wzdłuż kraju z południowego-zachodu na północny wschód. W klimacie podzwrotnikowym stanowią enklawę chłodnego i wilgotnego klimatu alpejskiego. Dzięki skumulowanym w postaci czap śniegu zasobom wody, strumienie są tu pełne nawet w letniej porze suchej. Znacznie bardziej urodzajne, a co za tym idzie dużo gęściej zaludnione niziny, rozciągające się wzdłuż wybrzeży Oceanu Atlantyckiego, są wystawione na działanie wilgotnych mas powietrza oceanicznego. Są przez to najbardziej przydatne do rozwoju rolnictwa oraz najlepiej zagospodarowane. Natomiast tereny znajdujące się po południowo-wschodniej stronie gór Atlas, pozbawione wpływu wilgotnych mas powietrza oceanicznego to głównie tereny pustynne i kamieniste płaskowyże.

Historia Maroka sięga aż 3000 tysięcy lat p.n.e. kiedy to na tych ziemiach osiadły pierwsze plemiona berberyjskie. W VII w. n.e. ziemie dzisiejszego Maroka zostały podbite przez Arabów, co spowodowało systematyczną islamizację ludności. Już w początkach Xiv wieku do wybrzeży Maroka zaczęli docierać pierwsi osadnicy z Europy. Z racji ważnego strategicznie położenia nad cieśniną Gibraltarską o kontrolę nad Marokiem rywalizowały największe potęgi kolonialne - Wielka Brytania i Francja. Ostatecznie w 1912 r. Maroko znalazło się pod protektoratem Francji z wyjątkiem swoich północnych wybrzeży, które dostały się pod zwierzchnictwem Hiszpanii oraz Tangeru, który z kolei uzyskał status strefy międzynarodowej. W 1956 roku przy wsparciu USA i Wielkiej Brytanii w Maroku proklamowano niepodległą monarchię konstytucyjną. Obecnie Maroko stara się o status państwa stowarzyszonego z UE.